Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

23 september

Kommande händelser v 39

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning vid kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i slutet av September 2022.

Inflyttning i kvarteret fortsätter kommande vecka.

7Image4

Fortsatt plattläggning på torget område 5-6 mot rondell samt fortsatt finplanering intill busstorget.

65

Rondellens läge kommer att förskjutas något österut under början av veckan.

Image3

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg och sättning belysningsfundament. Etappen klar i December 2022.

Image2

Fortsatta arbeten runt Lillängskorset område 4 med fjärrvärmerör förbi korsningen.

Planerad öppning för biltrafik igen Tisdagen den 27/9.

Image

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning. Etappen klar i Oktober 2022.

Image7

Image9

 

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)