Centrala Nacka

Närhet och naturbant

24 september

Kommande händelser v 39

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter borrning och sprängning inom område 1. Under av veckan planerar vi en trafikomläggning med förskjutning österut av forumrondellen område 6.

stefan

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation. Första etappen klar i November 2021.

elverks

Inne på Nya gatan, område 2 så fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar under hösten 2021.

Mellan kvarter 1-2 och kvarter  7 klar i november 2021.

finp

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter schakt för att ansluta ledningar till den norra infarten till Nya gatan, gata 102.  Etappen klar Mars 2022.

vik

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

värm

Trevlig helg /Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)