Centrala Nacka

Närhet och naturbant

21 januari

Kommande händelser v 4

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 är sponten nu kapad. Nästa vecka kommer vi fortsätta med kanalisation och skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

3v

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning. Etappen klar i April 2022.

1

1

2

På Elverkstorget område 1 terrassering inne på byggområdet samt återställning av södra delen av parkeringen mot förskolan.

4

Trevlig helg.

/Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)