Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

30 september

Kommande händelser v 40

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2. Denna vecka sätter vi kantsten och justerar för gångbana på norra sidan intill kv. 1-2 (Svea Fastigheter) Etappen norra sidan planeras klar i slutet av Oktober 2022.

5 6

ScN Planeringsunderlag info 2020

Fortsatt finplanering/sten och plattläggning på torget område 5-6 mot rondell.

4

På Värmdövägen område 5 arbete med fjärrvärme på norra sidan Värmdövägen. Återställning gångbana Lillängsvägen östra sidan.  Etappen klar i December 2022.

Image

Image1

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning. Etappen klar i Oktober 2022.

7

9 10

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)