Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

7 oktober

Kommande händelser v 41

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2. Vi utför arbeten med kantsten och justering av gångbana på norra sidan. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

52

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme samt arbeten med återställning gångbana Lillängsvägen östra sidan. Etappen klar i December 2022.

IMG_7103

14

Arbeten med finplanering runt rondell och förlängning av kanalisation inom område 6 på Värmdövägen. Etappen planeras klar i December 2022.

3Image

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning samt återfyll av fjärrvärme. Etappen klar i Oktober 2022.

IMG_1443

IMG_1460

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)