Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

14 oktober

Kommande händelser v 42

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför ombyggnationen av Värmdövägen så planerar vi att starta utförandet av följande moment under perioden oktober 2022 – mars 2023.

1.

Byggnation av kammarbrunn för hantering av dagvattnet från  Sicklaområdet. Startar oktober 2022, klart våren 2023.

2.

Markarbeten för kommande etablering och trafikomläggningar inför ombyggnationen av Värmdövägen. Förberedande arbeten startar under oktober 2022.

3.

Värmdövägen GC-Banor vid Sickla bro. Markarbeten för kommande trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser inför ombyggnation av Värmdövägen och Sickla Bro. Förberedande arbeten startar i november 2022.

 

Mer info om kommande ombyggnation kommer inom kort.

översikt centrala nacka förberedande arbeten 2022

 

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme. Etappen klar i December 2022.

IMG_7317

IMG_7459

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana på norra sidan under kommunhuset. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

IMG_7314

IMG_7309

Fortsatta arbeten med finplanering runt rondell och förlängning av kanalisation inom område 6 på Värmdövägen. Etappen planeras klar i December 2022.

IMG_7456

I Alphyddan återfyll och återställning/asfaltering av området. Etappen klar i Oktober 2022.

IMG_1681 IMG_1730 IMG_1749

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)