Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

21 oktober

Kommande händelser v 43

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka kommer vi att asfaltera inom område 5 & 6 på Värmdövägen. När den är färdigställd kommer rondellen att justeras söderut.

Se TA-plan nedan.

ta

ta _

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme samt justering inför asfalt. Etappen klar i December 2022.

2  4 Image

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana på norra sidan under kommunhuset. Asfaltering av gångbana i mitten av veckan. Samt fräsning körbana för trafiksignalskabel måndag kväll. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

3

I Alphyddan återställning samt avslut, asfaltering inom några veckor tillsammans med intilliggande arbetsområde.

IMG_1851

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

 

Uppdatering gällande ombyggnationen av Värmdövägen:

Här planerar vi att starta utförandet av följande moment under perioden oktober 2022 – mars 2023.

Under kommande period, så kommer vi att starta upp med etableringsarbeten, trafikomledningar och hantering befintlig växtlighet.

Detta inför ombyggnationen delar av Värmdövägen, från Sickla station till Järla station mellan januari 2023 – 2026.

 

  1. Byggnation av kammarbrunn för hantering av dagvattnet från området. Startar oktober 2022, klart våren 2023.

Vi kommer påbörja etablering längs med Järlaleden under kommande vecka, v43. Med trafikomledningar och instängslade upplagsområden.

 

  1. Markarbeten för kommande etablering och trafikomläggningar inför ombyggnationen av Värmdövägen. Förberedande arbeten startar under oktober 2022.

Inget planerat arbete v43.

 

  1. Värmdövägen GC-Banor vid Sickla bro. Markarbeten för kommande trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser inför ombyggnation av Värmdövägen och Sickla Bro. Förberedande arbeten startar i november 2022.

Inget planerat arbete v43.

 

Vi uppdaterar nu löpande informationen tillsammans med Nacka kommun.

Här kan ni finna Nacka kommuns projektsida för Värmdövägen där ni kan finna mer info. Denna uppdateras också kontinuerligt.

Värmdövägen | Nacka kommun

Har ni någon fråga gällande kommande byggnationer så är ni välkomna att kontakta oss i projektet eller kommentera direkt i bloggen.

 

översikt centrala nacka förberedande arbeten 2022

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)