Centrala Nacka

Närhet och naturbant

29 oktober

Kommande händelser v 44

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka får vi på bygget nya grannar. Kvarter 7 – Storstaden påbörjar sin inflytt i två trapphus på Måndag 1/11. Nedan ser ni hur det är tänkt att gående och biltrafik kommer röra sig. Det är fortfarande mycket tunga fordon och grävmaskiner som rör sig bakom avspärrningarna så för allas säkerhet får vi respektera dessa.

TA1

ScN Planeringsunderlag info 2020

Vi fortsätter nästa vecka med borrning och sprängning av berg inom område 1.

bm2

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

finpl

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation och fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

elverks

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter arbeten med kanalisation och uppbyggnad av trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

vikd

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

värmdöv

Trevlig helg

Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)