Centrala Nacka

Närhet och naturbant

11 november

Kommande händelser v 46

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Kommande vecka fortsätter arbeten med borrning och sprängning av berg inom område 1.

IMG_6059

ScN Planeringsunderlag info 2020

Karta nedan över Skanskas arbetsområde samt gångstråk och bilinfarter för boende i Kv7.

TA_uppdat

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna. Intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

IMG_6033

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation och fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

IMG_6062

På Vikdalsvägen område 3, börjar terrassering av vägen från mitten av Vikdalsvägen intill kv 1&2 och uppåt.  Etappen klar Mars 2022.

IMG_6046

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

IMG_6055 IMG_6053

Trevlig helg

Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)