Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

18 november

Kommande händelser v 47

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Nästa vecka påbörjas förberedande arbeten i Finntorp och Järla Norr som båda är en del av Värmdövägen etapp 2. TA-plan kommer ställas ut vid Järla norr.

Arbetena kommer inkludera rivning av refuger för att sedan återställa områdena till nivå av körbana.

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

 TA-plan Finntorp:

TA finntorp rivn refug1

Fortsatta arbeten i Kyrkviksparken. Vi påbörjar schakt och utlastning inför vidare byggnation av dagvattenanläggning.

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Finplanering inne på Nya Gatan område 2 fortsätter till västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

MicrosoftTeams-image (2) MicrosoftTeams-image (6)Image2

Inom område 5-6 Värmdövägen + rondell fortsätter arbete med belysning, finplanering och uppbyggnad av skelettjordar. Etappen klar i December 2022.

Image

MicrosoftTeams-image

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

MicrosoftTeams-image (5)

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)