Centrala Nacka

Närhet och naturbant

3 december

Kommande händelser v 49

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Så kom också vintern till oss i Nacka denna vecka.

Kommande vecka fortsätter sprängning i början av veckan

inom område 1.

ScN Planeringsunderlag info 2020

2

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten med uppbyggnad av vägen samt fjärrvärmeläggning. Första etappen klar i början av December 2021.

elverks2

elverks

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

3

I forumrondellen område 6 fortsätter schakt för arbete med förläggning av VA. Etappen klar i April 2022.

7

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna, intill kvarter 1-2 klar i december 2021.

ng

Vi projekterar även kommande etapper och en del av detta arbete är att undersöka och dokumentera områden som skall byggas om innan bygghandlingar och arbetssätt tas fram.

Precis innan vintern kom hann vi bland annat med en så kallad rotkartering. Där en metod är att man försiktigt tar fram rötterna på trädet för analys och dokumentering. En arborist bedömer förutsättningarna och eventuell åtgärdsplan för trädet så det inte påverkas negativt. Sedan fyller vi upp runt trädet igen enligt beskrivning från arborist.

Utifrån denna rotkartering har vi förutsättningar för hur vi kan arbeta invid trädet och hur det skall skyddas.

4 5 6

Trevlig helg

Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)