Centrala Nacka

Närhet och naturbant

27 januari

Kommande händelser v 5

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 förlänger vi kanalisation samt schaktar och bygger upp skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

2

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 Forumrondellen förlänger vi kanalisation och VA  samt asfalterar för framtida plattläggning intill Storstadens hus. Etappen klar i April 2022.

1

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete på olika fronter med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning och kanalisation. Etappen klar i April 2022.

534

På Elverkstorget område 1 intill förskolan kommer vi schakta för en kanalisation fram till  ett elskåp samt påbörja återställning av södra delen av parkeringen.ta

7

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)