Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

16 december

Kommande händelser v 51

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka något mildare väder och vi planerar asfaltering av Värmdövägen Område 5 med start måndag.

Södra delen av Värmdövägen kommer natten mot 23/12 att öppnas för biltrafik upp mot Rondellen område 6.

Trafik genom Lillängskorset kommer vara samma som i dagsläget då trafiksignal inte kommer att vara klarprogrammerad.

Det regionala cykelstråket och gångtrafik kommer att kunna passera på södra sidan från Lillängskorset och hela vägen upp på södra sidan mot rondell.

lucia

vv2vv1vv

ScN Planeringsunderlag info 2020

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro fortsätter bygge av 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Under kommande vecka arbeten med den södra hållplatsen.

Ny TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E2

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten med rivning av refuger. Kommande vecka rivning av refug i Finntorp.

finntorp2

finntorp1

TA-plan Finntorp:

Finntorp 5.1 rivning refuger

I Kyrkviksparken har våra dykare anlänt och påbörjat arbeten av avsyning av sponten och rensning av kammarbrunnen. Sedan gjutning av tätkaka under vattnet till kammarbrunn för dagvattenhantering.

testdyk kyrkviken2kyrkviken

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)