Centrala Nacka

Närhet och naturbant

1 april

Kommande händelser v14

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Ännu en vecka är över, dagen till ära så har potthål i forumrondellen lagats. Nu tar projektet lite påskledigt, nästa veckas händelser ser ni här under!

Glad Påsk!

ScN Planeringsunderlag info 2020

 

I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten med kabelschakt. Denna etapp planeras vara klar början av v.16.  Och rondellen i sin helhet September 2022.

drag

Uppe på Vikdalsvägen område 3 fortsätter vi att spräcka berg nästa vecka för fjärrvärme samt förlägga förlägga fjärrvärme och dagvatten samt fortsätta schakta för fjärrvärme. Etappen klar i Juni 2021.

Vikdalsvägen

På Värmdövägen område 5 ovanför Lillängskorset förlägger vi dagvattenledning och segjärnsledning för dricksvatten nästa vecka. Öster om VA-schakten börjar vi med schakt för trädgropar samt rensning av berg.  Etappen klar 22 april 2022.

Värmdövägen

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)