Centrala Nacka

Närhet och naturbant

21 januari

Kommande v4

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Slask och snö, vi kör på ändå!

Kommande händelser v4:

ScN Planeringsunderlag info 2020

  • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer vi att fortsätta med kanalisation samt börja färdigställa den nya gång och cykelbanan. Etappen klar i Juni 2021.

norra vikis

  • I Vikdalsvägens södra ände kommer vi påbörja en schakt som inom de närmsta veckorna kommer sträcka sig från Vikdalsvägen ner över Värmdövägen och rondellen mot Hörnvägen. Södra änden av område 3 samt område 6. Detta kommer att ske i etapper för att minimera påverkan av trafiken. Arbetet med schakten ner mot Hörnvägen beräknas klart inom en månad och arbetet kommer utföras nattetid för att minimera trafikpåverkan. Hela etappen klar i Juni 2021.

bild vik

  • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka förlägger vi vattenledning i segjärn och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

lillängsk

Vänligen Pär Enlove och Sara Axèn; Skanska.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)