Nacka Stad

Nära och nyskapande

19 juni

Sommarinformation och kommande händelser

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Sommaren är här och med den, värme och semestrar.

Vårt projekt kommer att from v28-31 gå ner i antalet resurser, då det är många som har semester. v30 kommer vi ha helt stängt.

Vi har en hel del arbeten som behöver vara klara innan denna period, så vi har ansökt om dispens hos kommunen för att få utöka arbetstiden och få arbeta till 19:00 på vardagar, för att möjliggöra ett snabbare genomförande.

Vi har fått vår ansökan om krossning i projektet beviljad och vi arbetar nu tillsammans med Nackas miljöenhet för att hitta och planera för de bästa lösningarna för driften av denna. Vi skall ha en lösning för hantering av buller och damm, där många olika förslag diskuteras för att klara av de ställda kraven. Det är inte klart hur snabbt vi lyckas komma på plats med dessa lösningar, och mer information kommer komma innan vi startar. När vi väl kommer på plats med en kross så kommer detta att minska antalet transporter till och från projektet avsevärt.

Våra arbeten både bullrar och dammar. Vi har fått in en del kommentarer och frågor kring vårat arbete med detta.

Våra åtgärder för damm fungerar väl, då vi vattnar och dammbinder våra transportvägar i väldigt stor utsträckning. Men framförallt dammar det mycket i samband med sprängningen och själva detonationen, då ett dammoln uppstår och följer med vinden. Detta moln är svårt att stoppa, men vi håller på att titta på hur vi kan minimera påverkan av denna och informera via sms 30 minuter innan sprängning, så man kan hålla sig inne om man påverkas av det. Detta moln brukar lösas upp och lägga sig inom några minuter.

Vi tittar hela tiden på hur vi kan hantera buller, då vi förflyttar oss väldigt mycket inom arbetsområdet. Men vi försöker få upp bullerskärmar och containers där det är möjligt. Planering för kommande moment tittar vi på med en anlitad akustiker som kan göra utredningar på hur mycket våra åtgärder kan hjälpa oss att hålla oss inom gällande krav.

Vad händer i projektet framöver.

– Borrning, sprängning av berg, samt utlastning för borttransport på lastbil fortsätter.

– Busshållplatsen, I och med att vi ska bygga hus på Nya gatan behöver vi tillfälligt flytta busshållplatsen ”Nacka Forum, stadshuset” några hundra meter norrut, till Vikdalsbron. Arbetet med den nya busshållplatsen på Vikdalsbron pågår t.o.m. den 20 juni. Den nya busshållplatsen kommer att öppna 21/6 enligt SL.

Mer info finner du här: https://www.nacka.se/busshallplats-nackastadshus?fbclid=IwAR1RqMvkkgWHuONYGdbwasf_2oqCwnycFqv_hAnj_sLkIpR5r5MNNYHU9MA

– Vi arbetar också med VA- och eldragningar inne på arbetsområdet, samt vid transformatorstationen söder om Värmdövägen.

Vänligen Pär Enlove

IMG_2219

En av våra vattenspridare som vattenbinder damm.

IMG_22131 rev

Busshållplatsen under konstruktion.

IMG_2216

Urlastning nedanför stadshuset.

2 Kommentarer

 • Göte Carlsson

  kl 8:08 e m den juni 28, 2019

  Läste just ovan att alla arbeten utförs mellan 07,00-16,00 men det är ju ofta ett jäddra liv fram mot 19,00 tiden, det känns som det tänjs på både tider o laddningar! Dom är hemska! När ska Bjerkings komma o göra melllanbesiktning. Försäkringsbolaget bara flyttar fram tiden för besked. Dom har inte ens varit o tittat. Skadorna blir bara mera o värre.
  Med vänliga hälsningar Göte Carlsson.

  • Pär Enlove

   kl 9:05 f m den juli 1, 2019

   Hej Göte.
   Ordinarie arbetstid är fram till 16:00, men vi har möjlighet att arbeta fram till 19:00 på vardagar, vilket vi gör för att möjliggöra ett snabbare genomförande.
   Sprängtiderna är fasta 10:00, 12:00 och 14:00, men vi har också en reservtid klockan 15:00 om det uppkommer förseningar. Det blir sällan exakt det klockslaget utan kan variera ett par minuter, detta för att det tar olika tid vid varje avstängning av trafiken. Storleken och läget på respektive laddning varierar då det är olika förutsättningar och nivåer i området. Detta kan innebära att man upplever salvorna väldigt olika.
   Jag beklagar att du upplever dem som hemska.
   Just för din fastighet Göte, så är ärendet överlämnat för utredning och beslut till vårt försäkringsbolag. Jag ber dem att kontakta dig, men jag ber dig att försöka nå dem själv med dina frågor.
   Vänligen Pär Enlove, Skanska.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)