Centrala Nacka

Närhet och naturbant

15 januari

V3, kommande vecka

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Kylan har tagit ett stadigt grepp om oss och många välkomnar vintern.

Snön och kylan medför tyvärr ökad halkrisk, skymd sikt och övertäckta väglinjer. Detta innebär att vi gemensamt bör ta gemensamt ansvar och ta det lugnt i trafiken. Kommunens driftenhet med entreprenörer gör sitt bästa för att hålla våra vägar is- och snöfria, men det är svårt med när vädret skiftar så mycket att hinna med alla vägar hela tiden.

Kommande veckas arbeten i projektet:

ScN Planeringsunderlag info 2020

  • I Vikdalsvägens södra ände schakt för kanalisation. Etappen klar i Juni 2021.

v3 1

  • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3. Återfyll, montage av sista trädlådan i betong. Förläggning kanalisation. Justering inför finplanering. Etappen klar i Juni 2021.

v3 2

  • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka förlägger vi dagvattenledning i betong och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

v3 3

Passa på att gå ut och åka skidor eller pulka i helgen, man vet aldrig när det börjar smälta igen.

Vänligen

Pär Enlove och Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)