Nacka Stad

Nära och nyskapande

11 september

v37 och 38 Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Full fart i projektet!

Detta händer:

– Spontarbetena har återstartat med etapp 2, för att kunna färdigställa schakten. De har börjat med borrning och den är klar under denna vecka. Sedan skall arbetet fortgå med svetsning och montage av hammarband.

– Krossningen av berget startar vilken dag som helst nu, vi har haft lite bekymmer med elförsörjningen till krossen. Men sedan hoppas vi att det kommer att fungera.

– Fortsatt borrning av berget, i kvarter 1 & 2 samt på höjden vid kv 5 & 6 mot Värmdövägen och kv mindre brytaren, dock med en ljuddämpad rigg.

– Sprängningsarbetet fortsätter, dels i kv 1 & 2 samt tätsöm för kv 5 & 6

– Avtäckning och schakt för VA sker i gata 102

– Uppsättning av vepor längst med bullerplanket sätts upp inom kort.

– Terrassering av gatorna mellan kvarteren påbörjas.

– Sanering samt rasering av befintliga kablar som går igenom kv 7 och 5 & 6 påbörjas.

Vänligen Pär Enlove

Översikt Nya GatanIMG_2294

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)