Nacka Stad

Nära och nyskapande

27 november

V48 Aktuella arbeten och händelser

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Full fart på projektet denna vecka!

Detta är våra aktuella händelser.

  • Vi fortsätter med rensningen samt blåsningen av berget
  • Fortsatt borrning av berget
  • Sprängningsarbetet fortsätter enligt plan
  • Lastbilstransporter fortsätter att köra bort material som vi gräver upp i samband med rensningen av berget.
  • Spontmaskinen är avetablerad, men svetsjobben fortsätter för plåtarna.
  • Fortsätter med jobbet att lägga rören till den nya placeringen av stokab och skanovas kablar uppe vid stadshuset.
  • Vi fortsätter under nästa vecka provisoriskt bygga om brandtrappan på gaveln till stadshuset.
  • Från och med måndag v48  kommer vi att ta in lastbilarna via Järla Östra Skolväg.

I fredags hade vi en syn utav de utförda arbetena i samband med omledningen av gång- och cykelvägen, samt flytten i sidled av Värmdövägen och Vikdalsvägen. En syn går i detta fall till så att man går igenom området med utförande entreprenör, beställare och trafikenheten, där man bedömer utförandet. Sedan kommer man överens om det krävs några åtgärder.

Vi hittade en del punkter, bland annat ojämnheter i asfalten på gång- och cykelbanan, vägmålningen, skyltning i samband med rondellen och varningsbelysning vi det obevakade cykelstället. Dessa kommer vi åtgärda omgående.

Dessa är tillfälliga lösningar och således är det ej samma krav som på den permanenta vägen som vi skall bygga. Men vi har en skyldighet att upprätthålla överenskommen nivå och underhålla den under hela byggtiden.

Så om ni upptäcker potthål, otydligheter, avsaknad av skyltar eller liknande, så får ni gärna höra av er till oss. Så att vi kan åtgärda detta snarast, för allas trevnad.

Vänligen

 

/Pär Enlove, Projektchef, Skanska

Syn 20181123

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)