Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

1 september

Kommande händelser v 36

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Veckan som gått:

  • Arbetet har fortlöpt enligt plan på samtliga områden runt Värmdövägen.
  • Sprängningar har pågått i närheten av Sickla bro under större delen av veckan.
  • Cykelbanan längs norra Värmdövägen vid Nya gatan har hänvisats över till södra cykelbanan.
  • Kyrkviksparken har tagit en kortare paus inför kommande arbeten med dagvattenhantering.

Händer vecka 36:

  • Viss form av helgarbete kan pågå längs Värmdövägen för att arbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt nästa vecka.
  • Sprängningar fortsätter klockan 10, 12 och 14 mellan Alphyddan och Sickla köpkvarter. Detta görs för att ledningar (VA, fjärrvärme, el) ska kunna dras längre ner under vägen.
  • Infarten mot Finntorp kommer att flyttas ca 10 meter österut. Om du åker från Sickla mot Nacka forum kommer infarten några meter längre fram. Korsningen flyttas natten mot onsdag. Var uppmärksam när du svänger in till Finntorp!
  • Natt mot onsdag kommer även ett nytt trafikflöde dras för östgående körfält strax innan Järla bro. Tydlig skyltning visar vart du ska åka. Var gärna extra uppmärksam innan Järla bro!

Infart finntorp 5 sept 2023

Korsningen upp mot Finntorp flyttades 10 meter österut natten till 6 september. Flaggvakter hjälper till att lotsa in byggtrafik. Vänligen visa hänsyn och försiktighet vid infarten.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)