Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

1 december

Kommande händelser v 49

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Kartan visar Skanskas arbetsområden, vägbanan samt gång- och cykelbanan längs Värmdövägen och vid Kyrkviksparken.

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

Sprängningarna är för tillfället klara kring Skanskas arbete vid Sickla och pausas nu fram till februari. De kommande veckorna lägger vi rör för vatten och avlopp.

De sprängningar som du kanske fortsätter att observera kommer troligen från CRTG som bygger tunnelbanan vid Sickla.

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp, Järla

I färdiglagada rör och ledningar mellan Finntorp och Järla håller vi nu på att filma och provtrycka. Vi gör rent alla ledningar och kör in med en radiostyrd bil med ljus, kamera och mätinstrument, som mäter att lutningen är rätt och filmar alla rören så att vi kan kontrollera att allt ser korrekt ut.

För att kunna ha pågående trafik samtidigt som vi bygger om vägen jobbar vi på flera sträckor samtidigt. Det innebär bland annat att vi lägger rör på flera platser samtidigt, som sen möts och kopplas ihop. I skarven mellan rören platsbygger och gjuter vi formar för att kunna sammanfoga rören. Idag, fredag, jobbar vi med att koppla ihop spillrören/avloppsrören. I nästa vecka kopplar vi ihop rören för dagvattnet. Hopkopplingen av rören sker precis öster om Finntorpskorsningen.

Kyrkviksparken

Pålningsarbetet i Kyrkviksparken som skulle ha varit klart denna vecka har stött på diverse hinder. Därför kommer vi behöva påla även på måndag. Sen ska det högljudda arbetet vara klart.

I nästa vecka kommer vi bland annat planka in sju träd för att skydda dem från arbetet som sker i parken.

Nya gatan, stadshuskvarteren

Förra veckan hade vi slutbesiktning av de färdiga områdena runt Nya gatan. Tre av fyra områden runt Nya gatan är nu slutbesiktigade och godkända (kvarter 1 och 2, kvarter 7 samt tre sidor av kvarter 3 och 4). Vi jobbar fortfarande på gator, torgytor och trappan runt kvarter 5 och 6. Att slutbesiktningen är godkänd innebär att vi nu lämnar över områdena till Nacka kommun som tar över drift och underhåll, som exempelvis snöröjning.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)